Hoppa till sidans innehåll

Kallelse årsmöte 19 april

2018-03-21 11:43
  • Uppdaterad: 2018-03-21 11:43

Kallelse till årsmöte i Göteborgs Curlingklubb

Samtliga medlemmar kallas härmed till årsmöte i Göteborgs Curlingklubb

Tid: Torsdagen den 19 april 2018 18.30 (nyckelåterlämning från kl. 18.00).

Plats: Curlinghallen, Valdemar Noréns gata 17, 417 55 Göteborg

Notera att:

• Vi bjuder på smörgåstårta!

• Från kl. 18 finns möjlighet att återlämna sin gamla nyckel och få deposition tillbaka.

• Styrelsen kommer under mötet att informera kring ombyggnadsplaner för hallen.

• Motioner ska vara skriftliga och vara styrelsen tillhanda fyra veckor före årsmötet, således senast den 22 mars.

• Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande, kommer finnas tillgängliga på klubbens hemsida (under fliken ”Styrelsen”) senast den 12 april.

Föredragningslista årsmöte i Göteborgs Curlingklubb 2018-04-19

1. Mötets öppnade 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Val av två protokolljusterare och två rösträknare. 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 6. Fastställande av föredragningslista. 7. Uppföljning av beslut fattade av föregående årsmöte. 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 10.Fastställande av det av styrelsen framlagda årsbokslutet 11.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 12.Fastställande av medlemsavgifter (som erläggs per säsong, 1 oktober – 30 september). 13.Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår. 14.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 15.Val av a. Föreningens ordförande för en tid av ett år; b. Vice ordförande för en tid av två år; c. Kassör för en tid av två år; d. Sekreterare för en tid av två år; e. Övriga ledamöter i styrelsen för en tid om två år; f. En till tre revisorer, varav minst en bör vara medlem i föreningen, för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; g. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt h. Ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud och ombud att företräda föreningens aktier på årsstämmor i aktiebolag. 16. Övriga frågor a. Information om ombyggnadsplaner. b. Utmärkelser. c. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6.

Skribent: Fabian Wingfors
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Göteborgs CK - Curling
Valdemar Noréns gata 17
41755 Göteborg

Besöksadress:
Valdemar Noréns gata 17
41755 Göteborg

Kontakt:
Tel: +46 707 44 45 35
E-post: This is a mailto link

Se all info