Hatten

Hatten spelas veckovis och är en informell medlemstävling med fokus på trivsel. Tävling har fått sitt namn eftersom man lottar lag varje deltävling genom att lägga namnlappar i en hatt och drar. Hatten spelas normalt onsdagar kl 18:00 på två banor. Normalt spelas 4-6 omgångar och efteråt fikar deltagarna tillsammans. Hatten delas upp i en höst- och en vårsäsong.

Poäng:
2p för matchvinst
1p för oavgjort
1p för deltagande
1p för fikadeltagande (kan endast utdelas om personen även deltagit i spelet den kvällen).

TK kan dela ut bonuspoäng på 1 poäng när en deltagare tagit med sig fika vid två tillfällen.

Dubbla poäng delas ut vid det näst sista tillfället av hattsäsongen (höst, respektive vårsäsongen) och tredubbla poäng vid det sista tillfället.

Medlemmar får ta med sig icke-medlem till maximalt två testa på-tillfällen.

Hattenbild