Rutin för registerutdrag

Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom Riksidrottsförbundet kontrollera ett begränsat registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn. Kontrollen av utdragen är en förebyggande åtgärd som tillsammans med andra insatser ökar tryggheten i föreningen.

  • Föreningar ska begära utdrag av alla från 15 år som i dess verksamhet arbetar med eller på annat sätt har direkt och regelbunden kontakt med barn. Barn är alla under 18 år.
  • Utdraget beställer ledare själv hos polisen.  Utdraget visar endast grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.
  • Den enskilde visar utdraget i original för föreningens representant och återfår det direkt.
  • Föreningen kontrollerar utdraget och dokumenterar att kontrollen har genomförts. Inga utdrag arkiveras av föreningen. Det som enda som dokumenteras är att kontroll är genomförd för viss person i viss roll.
  • Föreningen begär utdrag av nya ledare i juniorverksamheten.
  • Kontrollen upprepas vart tredje år.
  • Läs mer om registerutdrag hos Riksidrottsförbundet.