Bli ledare!

Göteborgs Curlingklubb är en ideell förening som bygger sin verksamhet på medlemmarnas gemensamma krafter.
Föreningens verksamhet är beroende av engagerade medlemmar för att fortsätta kunna vara en aktiv förening.

Ett sätt att ställa upp för föreningen är att bli ledare, till exempel för juniorverksamheten, nybörjarkurser, öppet hus tillfällen och liknande.

Om du är intresserad så kontakta styrelsen på styrelse@goteborgcurling.se