Medlemskap

Bli medlem

Vill du bli medlem? Skicka ett mejl till medlem@goteborgcurling.se med följande uppgifter: för- och efternamn, personnummer, mobilnummer och e-postadress.

För medlemmar under 18 år inkludera även vårdnadshavarens för- och efternamn samt e-postadress.

Medlemsavgifter för säsongen 2022-2023

Medlemsavgift Spelavgift Totalt
Junior Född 2001-07-01 eller senare 150 275 425
Ungdom Född 1995-07-01 till 2001-06-30 150 650 800
Senior Född 1957-07-30 till 1995-06-30 300 1400 1700
Veteran Född före 1957-07-01 300 800 1100

Alla aktiva medlemmar betalar både medlems- och spelavgift. Spelavgiften ger dig rätt att deltaga i klubbens aktiviteter, representera klubben i tävlingar, samt tillgång till hallen med egen nyckel.

Känner du att du inte har tid eller ork att spela curling men vill ändå stödja vår verksamhet? Välkommen att bli stödmedlem genom att enbart betala medlemsavgiften.

Du som väljer att bli medlem under våren 2023 betalar enbart halv avgift för säsongen 2022-2023 (gäller enbart nya medlemmar).

Medlemsavgifterna skall vara betalda senast 30 september, avgiften betalas in på bankgiro 364-8441 (Göteborgs Curlingklubb). Som betalningsinformation ange ”Medlemsavgift Förnamn Efternamn”.

Ni som har skåp i hallen skall betala in er skåpavgift på 200kr/skåp i samband med att ni betalar in medlemsavgiften, som betalningsinformation ange ”Skåpavgift Förnamn Efternamn