Medlemsskap

Bli medlem

Vill du bli medlem? Skicka ett mejl till medlem@goteborgcurling.se med följande uppgifter: för- och efternamn, personnummer, mobilnummer och e-postadress.

För medlemmar under 18 år inkludera även vårdnadshavarens för- och efternamn samt e-postadress.

Medlemsavgifter

Årsstämman beslutade om oförändrade medlemsavgifter för verksamhetsåret 2018/19

 Avgifter för säsongen 2018-2019

Medlemsavgift Spelavgift Totalt
Junior Född 1997-07-01 eller senare 150 275 425
Ungdom Född 1991-07-01 till 1997-06-30 150 650 800
Senior Född 1953-07-30 till 1991-06-30 300 1300 1600
Veteran Född före 1953-07-01 300 700 1000

Alla aktiva medlemmar betalar både medlems- och spelavgift. Spelavgiften ger dig rätt att deltaga i klubbens aktiviteter, representera klubben i tävlingar, samt tillgång till hallen med egen nyckel.

Känner du att du inte har tid eller ork att spela curling men vill ändå stödja vår verksamhet? Välkommen att bli stödmedlem genom att enbart betala medlemsavgiften.

Medlemsavgifterna skall vara betalda senast 30 september, avgiften betalas in på bankgiro 364-8441 (Göteborgs Curlingklubb). Som betalningsinformation ange ”Medlemsavgift Förnamn Efternamn”.

Ni som har skåp i hallen skall betala in er skåpavgift på 200kr/skåp i samband med att ni betalar in medlemsavgiften, som betalningsinformation ange ”Skåpavgift Förnamn Efternamn