ICA (CK Vänersborg) vs Kroppkakans vänner: Underavdelning 3.14