Curlinghallen

Göteborgs Curlinghall färdigställdes hösten 2001 med sina fyra banor i Lundby Strand på Norra Älvstranden. Vägg i vägg med Sporthallen, men med entré från älvsidan. Gatuadressen är Valdemar Noréns gata 17.

klicka här för karta från hitta.se.

Innan curlingen flyttade in bedrevs verkstadsindustriarbeten i lokalen under många år. Den industriella karaktären är något vi är stolta över och har försökt bibehålla då lokalen är en del av Göteborgs varvshistoria.