B-förlorar-semi 2: Is i magen – Torsten med borsten