A-semi 1: Kroppkakans vänner: Underavdelning 3.0 – Team NP (reservlaget)