Tee Line (CK Vänersborg) vs Lindgren (CK Vänersborg)